Do Vibrators Actually Decrease Your Sensitivity?

Вибраторите дължат две неща Сексът и градът: Масово нормализиране и, за съжаление, разпространението на някои страшно звучащи митове. В сега скандално известен епизод от 1998 […]