Do Vibrators Actually Decrease Your Sensitivity?

Вибраторите дължат две неща Сексът и градът: Масово нормализиране и, за съжаление, разпространението на някои страшно звучащи митове. В сега скандално известен епизод от 1998 […]

How to Speak Your Partner’s Love Language to Have Better Sex

Дешифрирането и разбирането на харесванията, антипатиите и интересите на партньора ви в спалнята често може да се почувствате така, сякаш и двамата говорите на чужд […]