How Microsoft Flight Simulator Cured My Fear of Flying

Преди бях откачен от самолетите. Аерофобията ми не беше достатъчно силна, за да пътувах с влакове навсякъде, но беше лоша. Трябваше да се принудя да […]

Stop Believing These Myths About Creativity

Когато мислите за творчеството, кого си представяте? Може би измъчен художник? Дете без предварителни представи за света? Група хора, които правят мозъчна атака, или някой, […]