Boosting Quality Made Simple | Marta Ferreira

Роден съм, когато думата “качество” се използва във връзка с японски продукти. Но това не винаги е било така. Те напълно промениха световното възприятие, използвайки […]