Are Highly Successful Entrepreneurs Born or Made?

Раждат ли се или се правят успешни предприемачи? Дебатът „роден срещу направен“ е този, който бушува от векове и има няколко школи на мислене, когато […]