46 Inspirational Brené Brown Quotes That’ll Help You Succeed

Горяе Браун е професор в колеж по социална работа към университета в Хюстън. Нейните изследвания се фокусират върху срама, уязвимостта и лидерството. Едва през 2010 […]