Find Comfort in Making Uncomfortable Changes

Всеки голям ход, който направих, имаше много общо с излизането извън зоната ми на комфорт, като напускане на удобния, защитен балон, в който родителите ми […]

5 Success Strategies to Finally Leave the Comfort Zone Behind

Познаването и липсата на стрес или напрежение са определящи отличителни белези на това да бъдем в нашата собствена уникална зона на комфорт. Въпреки това, най-големите […]