Rachael Bartels on Leading With Compassion and Humor 

Изправена пред плашеща диагноза рак на гърдата и несигурност относно бъдещето й, Рейчъл Бартелс трябваше да направи личен избор: щеше ли да се нацупи, или […]

Compassion Fatigue: What Is It And How To Avoid It?

Хората са изключително надарени в емоционалната интелигентност. Това е лепилото на социалните връзки, семейството, общността и по-широката цивилизация. Въпреки че западното общество активно насърчава индивидуалността […]