Taking These 2 Deductions Could Get You Audited by the IRS — Best Life

Службата за вътрешни приходи (IRS) очаква да получи милиони данъчни декларации през данъчния сезон 2022 г. И с бюджетните съкращения, недостига на персонал и продължаващите […]

Claiming Too Many Deductions Could Get You Audited — Best Life

Опитът за подаване на данъци може бързо да стане объркващ поради сложна данъчна система, изпълнена с привидно безкраен брой изисквания, изключения и изключения, които често […]