People Over 50 Could Be Experiencing Vaccine Fatigue — Best Life

Когато остареем, умората изглежда идва с територията. Между отговорностите у дома и работата, стреса от справянето с продължаваща пандемия и самия нормален процес на стареене, […]

Compassion Fatigue: What Is It And How To Avoid It?

Хората са изключително надарени в емоционалната интелигентност. Това е лепилото на социалните връзки, семейството, общността и по-широката цивилизация. Въпреки че западното общество активно насърчава индивидуалността […]