How Microsoft Flight Simulator Cured My Fear of Flying

Преди бях откачен от самолетите. Аерофобията ми не беше достатъчно силна, за да пътувах с влакове навсякъде, но беше лоша. Трябваше да се принудя да […]

Is It Love or Fear of Abandonment? | Harrys Stratigakis

Идентифицирайте признаците и се изправете пред ситуацията такава, каквато е в действителност Това парче е част 4 от поредицата „Промяна в начина, по който гледате […]

Why Do We Fear It and How to Master It

Можете ли да си представите живот, в който сте напълно честни със себе си за това кой сте? Говоря за пълна прозрачност със себе си, […]

9 Ways to Overcome Fear of Uncertainty Effectively

Пандемията удари, Голямата оставка се случва, никой не знае дали сегашните пазарни хълцания са точно това или ранен знак за мечи пазар. Случва се много […]