How Microsoft Flight Simulator Cured My Fear of Flying

Преди бях откачен от самолетите. Аерофобията ми не беше достатъчно силна, за да пътувах с влакове навсякъде, но беше лоша. Трябваше да се принудя да […]

Never Close Overhead Bins Before Takeoff, Flight Attendant Warns

Без значение колко сте подготвени, качването на полет винаги включва малко блъскане и организиране, докато намерите мястото си и се настаните. Но докато прибирате багажа […]