The Ultimate Goal Is to Outgrow Bad Habits, Not Break Them.

Лошият навик е модел на поведение, който по някакъв начин ви саботира. Езикът, свързан с промяната на навиците, е, че искате да започнете добър навик […]