The Need For Physician Leaders For A Better Healthcare System

Здравеопазването е сложна машина. С всяка изминала година изглежда става все по-сложно. Има непрекъснато нарастваща необходимост от балансиране на качеството и разходите между технологията и […]