Freeze and Fawn Are Healthy Responses of the Nervous System

Критиката пристига и срамът се прокрадва. Черни пипала на преценката растат като лози, които стискат сърцето ми, удушават стомаха ми, опитват се да ме погълнат […]