Making the Invisible Visible

Диабетът тип 1 по своята същност е невидимо заболяване. Неизлечима, доживотна, невидима болест. Бях диагностициран на 5-годишна възраст, десетилетия преди компании като Dexcom и Omnipod […]

Find Comfort in Making Uncomfortable Changes

Всеки голям ход, който направих, имаше много общо с излизането извън зоната ми на комфорт, като напускане на удобния, защитен балон, в който родителите ми […]

Walmart Is Making These Major Changes to Deliveries — Best Life

Онлайн пазаруването се развива силно от десетилетия, но наистина процъфтява, след като пандемията удари. Само с едно натискане на бутон, поръчките за доставка и заявките […]