Half of ER Visits for OTC Medications Involve Adolescents — Best Life

Когато сте болни, лекарството без рецепта (OTC) може да бъде точно това, което лекарят е поръчал. Разбира се, само без рецепта метафорично какво е поръчал […]