Epilepsy and Hearing Loss Could Be the First Signs of Parkinson’s

Следенето на развитието на определени здравословни състояния е част от процеса на стареене, с който всеки се сблъсква в даден момент, независимо дали е сърдечно […]

If Your Big Toe Flexes Upward, It May Be Due to Parkinson’s — Best Life

Болестта на Паркинсон (PD) е прогресивно разстройство, което води до понижаване на нивата на допамин в мозъка, предизвиквайки редица двигателни и немоторни симптоми. Въпреки че […]