See ’90s Girl Group Wilson Phillips Now — Best Life

Може да се каже, че членовете на вокалната група Уилсън Филипс имат музика в ДНК. Групата е съставена от дъщерите на предишното поколение артисти: Чина […]