Overcome Procrastination by Understanding Why We Do It

Всички сме запознати с отлагането. Докато хората съществуват, ние отлагаме задачите, които знаем, че трябва да свършим. Без значение как го преживявате, отлагането се отразява […]