How to Practice Self-Care as a Busy Entrepreneur

Грижата за себе си е в дъното на списъка за зает предприемач. Вие управлявате бизнес, собствения си дом, живота си и всичко между тях. Имате […]

Does the Term “Self-Care” Nauseate You?

5 ощипвания, когато терминът „обслужване на себе си“ се чувства ненадеждно Източник: Kraken Images / Shutterstock „Грижата за себе си“ придоби изцяло нова конотация в […]