46 Inspirational Brené Brown Quotes That’ll Help You Succeed

Горяе Браун е професор в колеж по социална работа към университета в Хюстън. Нейните изследвания се фокусират върху срама, уязвимостта и лидерството. Едва през 2010 […]

Entrepreneurship Isn’t for Everyone but Here’s How You Can Succeed

Преди възхода на корпорациите в индустриалната революция повечето хора работеха за себе си. Сега се връщаме назад, тъй като милиони работници са усетили вкуса на […]