United Airlines Is Letting Passengers Close Window Shades During Takeoff

Специфични правила за самолетите са ясно въведени, за да се гарантира благосъстоянието на всички на борда. Изисквания като закопчаване на предпазния колан, прибиране на масата […]

Never Close Overhead Bins Before Takeoff, Flight Attendant Warns

Без значение колко сте подготвени, качването на полет винаги включва малко блъскане и организиране, докато намерите мястото си и се настаните. Но докато прибирате багажа […]