What Intrusive Thoughts Actually Are (and How to Overcome Them)

Невъзможно е да мина по мост, без да мисля “Ще хвърля телефона си във водата.За щастие никога не съм действал според тази неволна „натрапчива мисъл“. […]