The Right Time to Get a Divorce

Има хора, които вярват, че хората, които се развеждат, избират „лесния изход“. Като човек, който е изучавал и писал за човешкото поведение и взаимоотношения, мога […]

How to Spend More Quality Time With Your Family

Когато родителите отделят малко време, за да помислят какво е най-важно в живота, един от най-добрите отговори винаги е да прекарват повече време със семейството. […]

Time Management For Entrepreneurs: 3 Ways to Get Out of Busyness

В свят, в който заетостта се възхвалява, е лесно да се окажем все по-дълбоко в многозадачността, преумора и дисбаланса. По-доброто управление на времето за предприемачите […]

How to Know When It’s Time to Upgrade Your Laptop

Снимка: dasytnik (Shutterstock) Лаптопите със сигурност изминаха дълъг път. Първият компютър, който може да се счита за a истинският лаптоп беше Osborne 1, издаден през […]

7 Most Effective Methods of Time Management to Boost Productivity

Един от най-ефективните начини да станете по-продуктивни е да контролирате времето си. За съжаление времето е нещо, което не можете да управлявате. Времето е фиксирано. […]