John Wooden’s Pyramid of Success: How to Use It

Успехът може да се определи като постижение, но освен това е мислене. Успешните хора са тези, които въплъщават този начин на мислене всеки ден. Те […]