What the 12-3-30 Workout Gets Wrong (and What It Gets Right)

Снимка: микроген (Shutterstock) Тренировката 12-3-30 превзе TikTok, което е доказателство за алгоритъма и способностите на няколко влиятелни лица да го играят. Това наистина е просто […]